Číslo účtu

Slovensko (€) IBAN: SK1483605207004204658531

Česko ( KČ ) IBAN: SK6383300000002601209159

Pre variabilný symbol použite číslo objednávky.