Číslo účtu

IBAN: SK 14 8360 5207 0042 0465 8531

Pre variabilný symbol použite číslo objednávky.